THÔNG BÁO LỊCH HỌC KHÓA 5 - ĐỢT 2 NĂM 2016

THÔNG BÁO LỊCH HỌC KHÓA 5 - ĐỢT 2 NĂM 2016

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.500.779
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

TB TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KHÓA 5

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ khóa 5

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.500.779
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn